7.4.2021 - Sportovci i hejtmani požadují peníze na cyklostezky
6.4.2021 - Sčítání Hanáků (www.scitanihanaku.cz)
1.4.2021 - Veselé Velikonoce přeje MAS Moravská cesta!
23. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“
Váš výrobek si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“

Kontakt

Mgr. Barbora Koutná

Koordinátor neformálního vzdělávání projektu

MAS Moravská cesta, z.s.

Email: Barbora.koutna@moravska-cesta.cz

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.