TZ - Pohádky od nás jsou tady!
Knížka Pohádky od nás, kterou vydala MAS Moravská cesta, je na světě. Ještě „teplou“ z tiskárny ji ve čtvrtek 23. března pokřtili v Muzeu Litovel.
22.4.2023 - HANÁCKÉ GRAVEL - GRAVEL BOHEMIA CUP – STŘEŇ
Střeň
TZ-MAS Moravská cesta zve na křest knížky pohádek
Ilustrovaly ji děti z regionu MAS Moravská cesta.
TZ-Značku HANÁ regionální produkt® má šest nových výrobců a jedna služba

EnKo MAS – Moravská cesta

Základní údaje:

Program: Národní plán obnovy, komponenta 2.5.3
Předmět podpory: Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)
Registrační číslo EnKo MAS: 2186000043
Název projektu: EnKo MAS – Moravská cesta
Datum dokončení realizace: 31.12.2025

Cíle a přínosy projektu:

Dotace je určena na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

„Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.“

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.