7.4.2021 - Sportovci i hejtmani požadují peníze na cyklostezky
6.4.2021 - Sčítání Hanáků (www.scitanihanaku.cz)
1.4.2021 - Veselé Velikonoce přeje MAS Moravská cesta!
23. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“
Váš výrobek si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“

2009

Veřejná prezentace projektů III. výzvy 8.6.

Výběrová komise projektů III. výzvy 8.6.

Školení pro úspěšné žadatele 9. 3. - zadávání veřejných zakázek...

NS MAS Zábřeh 11. 3.

Kontola na místě SZIF

Školení vyýběrové komise 13. 2.

Verejné slyšení POV "Živé akce na Moravské cestě"

Prezentace projektů 16. 2.

Výběrová komise 16. 2.

Valné shromáždění 17. 2.

Země Živitelka 2009

"Pohodové odpoledne" 19.9.2009

Valné shromáždění 21. 10.

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.