7.4.2021 - Sportovci i hejtmani požadují peníze na cyklostezky
6.4.2021 - Sčítání Hanáků (www.scitanihanaku.cz)
1.4.2021 - Veselé Velikonoce přeje MAS Moravská cesta!
23. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“
Váš výrobek si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“

2013

Adventní slavnost v Bílé Lhotě 1.12.2013

Setkání certifikovaných výrobců, 6.11.2013, Litovel - koncertní sál Městského domu

Den MAS a Hanácké farmářské trhy v Litovli, před muzeem, 14.9.

Hanácké farmářské trhy v Litovli 8.6.2013

Veřejné slyšení žadatelů, 10. výzva Moravská cesta, 22.5.2013

Veřejné projednání Integrované strategie rozvoje území MAS 18.4.2013

Seminář k 10. výzvě MAS Moravská cesta 8.4.2013

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.