14.10.2023 - O nás na Hané
Příkazy
TZ - MAS Moravská cesta vyhlásila 8. výzvu PRV
TZ - Dožínky v Náměši na Hané
7.10.2023 - Tvořivá kavárna s ochutnávkou Nákelského burčáku
Náklo

LEADER 2007 – 2013

Dokumenty k realizaci Strategického plánu LEADER.

příloha

Monitorovací zpráva II 2014

květen - srpen 2014
příloha

Integrovaná strategie rozvoje území A) - Analytická část

příloha

Integrovaná strategie rozvoje území B) - Návrhová část

příloha

SPL - aktualizace č. 12

(říjen 2015)
příloha

SPL - aktualizace č. 1

(prosinec 2008)
příloha

SPL - aktualizace č. 2

(únor 2010)
příloha

SPL - aktualizace č. 3

(listopad 2010)
příloha

Podpořené projekty 1. výzva

5. kolo PRV
příloha

SPL - aktualizace č. 4

(březen 2011)
příloha

Podpořené projekty 2. výzva

6. kolo PRV
příloha

SPL - aktualizace č. 5

(prosinec 2011)
příloha

Podpořené projekty 3. výzva

7. kolo PRV
příloha

SPL - aktualizace č. 6

(březen 2012)
příloha

Podpořené projekty 4. výzva

9. kolo PRV
příloha

SPL - aktualizace č. 7

(červen 2012)
příloha

Podpořené projekty 5. výzva

10. kolo PRV
příloha

SPL - aktualizace č. 8

(březen 2013)
příloha

Podpořené projekty 6. výzva

11. kolo PRV
příloha

SPL - aktualizace č. 9

(květen 2013)
příloha

Podpořené projekty 7. výzva

12. kolo PRV
příloha

SPL aktualizace č. 10

(leden 2014)
příloha

Podpořené projekty 8. výzva

13. kolo PRV
příloha

SPL - aktualizace č. 11

(květen 2014)
příloha

Podpořené projekty 9 .výzva

16. kolo PRV
příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 10. výzvě

příloha

Podpořené projekty 10. výzva

19. kolo PRV
příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 9. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 8. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 7. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 6. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 5. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů ve 4. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů

příloha

Monitorovací zpráva I 2014

leden - duben 2014
příloha

Metodický manuál - Osnova projektu pro 1. - 5. výzvu

Osnova projektu pro 1. - 5. výzvu. Hodnocení preferenčních kritérií a monitorovacích indikátorů.
příloha

Monitorovací zpráva I 2013

leden - duben 2013
příloha

Monitorovací zpráva II 2013

květen-srpen
příloha

Vzor zadávací dokumentace

Výzva, Zadávací dokumentace, Protokol o otevírání obálek, Oznámení o výběru atd.
příloha

Metodický manuál Publicita PRV

příloha

Monitorovací zpráva III 2013

září-prosinec
příloha

Metodický manuál pro příjemce dotace v programu LEADER

příloha

Monitorovací zpráva III 2012

září - prosinec 2012
příloha

Strategický plán Leader

SPL "Hanáci se rozkévale - včel ovidite"
příloha

Čestné prohlášení 3 a 4

3 - Prohlášení o informovanosti, 4 - Prohlášení o propagaci
příloha

Doklad o souladu s Integrovanou strategií

příloha

Doklad o souladu s Integrovanou strategií

příloha

Doklad o souladu s Integrovanou strategií

příloha

Doklad o souladu s Integrovanou strategií rozvoje MAS 2007-2013

příloha

Fiche 1

Kvalitnější život v našich obcích - III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
příloha

Fiche 1

Kvalitnější život v našich obcích - 4. výzva
příloha

Fiche 1

III.2.1.1.
příloha

Fiche 1 - Kvalitnější život v našich obcích

Celkový náhled dokumentu pro 2. výzvu (7 stran v pdf)
příloha

Fiche 1 - Kvalitnější život v našich obcích

Celkový náhled dokumentu Fiche 1 pro 3. výzvu - aktualizace o vedlejší opatření (9 stran v pdf)
příloha

Fiche 2

Na venkově se bude žít lépe - 6. výzva
příloha

Fiche 2

Na venkově se bude žít lépe - 4. výzva
příloha

Fiche 2

Na venkově se bude žít lépe - III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
příloha

Fiche 2

III.2.1.2.
příloha

Fiche 2

Na venkově se bude žít lépe - 5. výzva
příloha

Fiche 2 - celkový náhled pro 1. výzvu

Celkový náhled dokumentu pro 1. výzvu (7 stran v pdf)
příloha

Fiche 2 - Na venkově se bude žít

příloha

Fiche 3

III.1.3.2.
příloha

Fiche 3

Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje - 4. výzva
příloha

Fiche 3

Od Bouzova vítr věje ... v Pomoraví se něco děje - III.1.3.2. Ubytování, sport
příloha

Fiche 3

Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje
příloha

Fiche 3

Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje - 5. výzva
příloha

Fiche 3 - Od Bouzova vítr věje ... v Pomoraví se něco děje

příloha

Fiche 3 - Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje

Celkový náhled dokumentu Fiche 3 pro 3. výzvu (7 stran v pdf)
příloha

Fiche 3 - Od Bouzova vítr věje... v Pomoraví se něco děje

Celkový náhled dokumentu pro 2. výzvu (7 stran v pdf)
příloha

Fiche 4

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví - I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
příloha

Fiche 4

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví - 4. výzva
příloha

Fiche 4

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví
příloha

Fiche 4

I.1.1.1.
příloha

Fiche 4

Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví - 5. výzva
příloha

Fiche 4 - celkový náhled pro 1. výzvu

Celkový náhled dokumentu pro 1. výzvu (7 stran v pdf)
příloha

Fiche 4 - Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Celkový náhled dokumentu Fiche 4 pro 3. výzvu - aktualizace modernizace zemědělských podniků o způsobilé výdaje ze živočišné výroby (8 stran v pdf)
příloha

Fiche 4 - Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

Celkový náhled dokumentu pro 2. výzvu (7 stran v pdf)
příloha

Fiche 5

Budoucnost regionu je v našich tradicích
příloha

Fiche 5

Budoucnost regionu je v našich tradicích - III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
příloha

Fiche 5

Budoucnost regionu je v našich tradicích
příloha

Fiche 5 - Budoucnost v regionu je v našich tradicích

příloha

Fiche 6

III.1.2.
příloha

Fiche 6

Rozvíjíme řemesla a živnosti - III.1.2. Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje
příloha

Fiche 6

Rozvíjíme řemesla a živnosti
příloha

Fiche 6 - Rozvíjíme řemesla a živnosti

příloha

Formulář žádosti

Tiskopis žádosti pro 4. výzvu (9. kolo PRV)
příloha

Harmonogram 10. výzvy MAS Moravská cesta

19 kolo PRV
příloha

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci

příloha

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV

příloha

Kontrolní list SZIF pro MAS k 2. výzvě - NOVÉ

Kontrolní list MAS k povinným a nepovinným přílohám pro 6. kolo příjmu žádostí. (excel)
příloha

Metodický manuál k osnově projektu

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 6. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 7. výzvě

příloha

Metodický manuál - Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 8. výzvě

příloha

Metodický manuál pro výběr projektů v 10. výzvě

3.10
příloha

Metodický manuál pro 4. výzvu MAS Moravská cesta

Pravidla pro hodnocení a výběr projektů ve 4. výzvě
příloha

Metodický manuál (3.9)

Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 9. výzvě, Jednácí řád výběrové komise, Výklad preferenčních kritérií
příloha

Metodika pro tvorbu fichí

příloha

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

platná od 16 kola PRV
příloha

Metodika pro tvorbu fichí IV.1.2.

platná od 18. kola PRV
© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.