TZ - Pohádky od nás jsou tady!
Knížka Pohádky od nás, kterou vydala MAS Moravská cesta, je na světě. Ještě „teplou“ z tiskárny ji ve čtvrtek 23. března pokřtili v Muzeu Litovel.
22.4.2023 - HANÁCKÉ GRAVEL - GRAVEL BOHEMIA CUP – STŘEŇ
Střeň
TZ-MAS Moravská cesta zve na křest knížky pohádek
Ilustrovaly ji děti z regionu MAS Moravská cesta.
TZ-Značku HANÁ regionální produkt® má šest nových výrobců a jedna služba

MAP II

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008576

Projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu:

Projekt navazuje na priority a cíle projektu MAP pro ORP Litovel. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Realizuje se na území obcí ORP Litovel – Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, Haňovice, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Střeň, Slavětín, Pňovice, Vilémov a na území obcí ORP Olomouc – Horka nad Moravou, Štěpánov, Příkazy, Křelov-Břuchotín, Liboš a Skrbeň.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na daném území, prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Tento cíl bude naplňován společným informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt navazuje na již schválený MAP pro ORP Litovel a jeho priority a cíle. Představuje tak posun ke konkrétním krokům, které pomohou školám v území na základě již definovaných problémů a potřeb rozvíjet potenciál a vzájemnou spolupráci. Vzhledem tomu, že k území ORP Litovel přistupují některé obce z ORP Olomouc, bude nutné obratem reagovat také na jejich problémy a potřeby, a to prostřednictvím zmapování území a následné aktualizaci a rozvoji celkové projektové dokumentace. Projekt prostřednictvím svých podaktivit bude také zaměřen ke systémovému zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování, sdílenému porozumění cíli, zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Dále také k možnosti využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání, zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráci mezi formálním a neformálním vzděláváním, prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti, zohlednění místních potřeb a podpoře v místě a celkové zlepšení kvality vzdělávání.

Výstup projektu:

MAP – strategický dokument

Realizátor: MAS Moravská cesta, z.s.

Realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021

Klíčové aktivity:

1 – Řízení projektu

2 – Rozvoj a aktualizace MAP

3 – Monitoring a evaluace MAP

4 – Implementace MAP

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.