9.10.2022 - Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky řemesel
Fort XVII. v Křelově
16.6.2022 - TZ MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět!
16.9.2022 - Ekologické dny Olomouc (EDO 2022)
Sluňákov a Dům přírody Litovelské Pomoraví
19.6.2022 - Koncert Karla Kahovce

Partnerství

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP.

Organizace partnerství a spolupráce by měla odrážet členění podle těchto tří základních skupin:

  • zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a církevních zřizovatelů),
  • školy (v první řadě ty, které projevily zájem o spolupráci) a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace),
  • uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).

Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti. Realizátor projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po oboustranné dohodě s partnery:

  • pravidelné informování, např. zasíláním informačního materiálu;
  • aktivním informováním na společných nebo individuálních jednáních;
  • konzultováním – tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek, zjišťováním jejich postojů a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu;
  • zapojí jejich zástupce přímo do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se mohly přímo podílet na vytváření návrhů v MAP.

Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP, proto realizátor projektu dokládá existenci Řídícího výboru a spolupráci v partnerství nejpozději v první zprávě o realizaci: popis vzniku partnerské spolupráce s ostatními subjekty, reprezentativnost partnerství, popř. další dokumenty podporující princip zapojení dotčené veřejnosti.

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.