9.10.2022 - Podzimní slavnost regionálních produktů a ukázky řemesel
Fort XVII. v Křelově
16.6.2022 - TZ MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět!
16.9.2022 - Ekologické dny Olomouc (EDO 2022)
Sluňákov a Dům přírody Litovelské Pomoraví
19.6.2022 - Koncert Karla Kahovce

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny MAP vzdělávání pro území ORP Litovel

Pracovní skupina 1:

Název: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

PS 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Členové: Instituce Telefon Email
Julie Zendulková MAS Moravská cesta, z.s. 724 111 510   julie.zendulkova@moravska-cesta.cz  
Marek Ošťádal Obec Náklo 603 777 284   starosta@naklo.cz  
Mgr. Hana Češková Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli MŠ   734 435 239   cmslitovel@email.cz  
Ing. Vlastimil Habermann Městský úřad Litovel   585 153 153   habermann@mestolitovel.cz  

Pracovní skupina 2:

Název: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PS 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Členové: Instituce Telefon Email
Ing. Miloslava Hrušková MAS Moravská cesta, z.s. 777 562 205   miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz  
Mgr. Jiří Peřina   Základní škola a Mateřská škola Náklo   773 645 507   jiri.perina@zsnaklo.cz  
Mgr. Monika Hojgrová Základní škola a Mateřská škola Pňovice  

x

mona.ol@centrum.cz  
Mgr. Iveta Šmídová Základní škola a Mateřská škola Červenka  

x

smidova@zscervenka.cz  
Mgr. Eva Hrachovcová Základní škola Jungmannova Litovel   585 100 440   hrachovcova@zsjl.cz  

Pracovní skupina 3:

Název: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

PS 3:  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Členové: Instituce Telefon Email
Julie Zendulková MAS Moravská cesta, z.s. 724 111 510   julie.zendulkova@moravska-cesta.cz  
Mgr. Marcela Opletalová   Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel   585 342 178   zsaddlitovel@seznam.cz  
Mgr. Monika Hojgrová Základní škola a Mateřská škola Pňovice  

-

mona.ol@centrum.cz  
PhDr. Martin Steiner EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. 777 693 055 martin@edukol.cz
PhDr. Miroslava Vagnerová ZŠ Vítězná, Litovel 585 156 215 miroslava.vagnerova@zsviteznalitovel.cz  

Pracovní skupina 4:

Název: Rozvoj kompetencí dětí a žáků ve školských i mimoškolských zařízeních

Volitelná a průřezová témata: Rozvoj podnikavosti a sportovní iniciativy dětí a žáků; Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání; Kariérové poradenství v základních školách; Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků; Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka; Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků; Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

PS 4:  Rozvoj kompetencí dětí a žáků ve školských i mimoškolských zařízeních
Členové: Instituce Telefon Email
Bc. Barbora Koutná MAS Moravská cesta, z.s. 775 696 501 Koutna.mas@gmail.com  
Mgr. Jana Nakládalová   Základní škola a mateřská škola Nasobůrky 585 341 369 zs.nasoburky@tiscali.cz
Mgr. Jana Chmelařová Dům dětí a mládeže Litovel 603 370 437   chmelarova@ddmlitovel.cz
Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. Základní umělecká škola Litovel 724 320 826   reditel@zuslitovel.cz
Ing. Vlastimil Habermann Městský úřad Litovel   585 153 153   habermann@mestolitovel.cz
PhDr. Martin Steiner EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. 777 693 055 martin@edukol.cz

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.