16.6.2022 - TZ MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět!
19.6.2022 - Koncert Karla Kahovce
TZ-Starostka Měrotína je novou předsedkyní MAS Moravská cesta
TZ _ Značka Haná má na seznamu dvě novinky

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Řídící výbor je především platformou:

  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení),
  • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci
    a evaluaci MAP,
  • která zprostředkovává přenos informací v území,
  • která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Složení řídícího výboru – MAP pro ORP Litovel

Povinní zástupci řídícího výboru – MAP pro ORP Litovel
Zástupce realizátora MAP Julie Zendulková
Zástupce kraje Mgr. Marcela Opletalová - Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel
Zástupce zřizovatelů škol Ing. Vlastimil Habermann - Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Litovel
Marek Ošťádal - Starosta obce Náklo
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin Mgr. Eva Hrachovcová - Základní škola Jungmannova Litovel
Mgr. Jiří Peřina - Základní škola a Mateřská škola Náklo
Školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, soukromé a církevní Mgr. Hana Češková - Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli MŠ
Mgr. Jana Nakládalová - Základní škola a mateřská škola Nasobůrky
Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání Mgr. Jana Chmelařová - Dům dětí a mládeže Litovel
Zástupci Základních uměleckých škol Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. - Základní umělecká škola Litovel
Zástupce KAP Bc. David Mišo, DiS.
Zástupce rodičů (doporučení školskými radami nebo NNO sdružující rodiče Mgr. Monika Hojgrová - Základní škola a Mateřská škola Pňovice
Mgr. Iveta Šmídová - Základní škola a Mateřská škola Červenka
Zástupce ITI Bc. Petr Kolář
Zástupce MAS  Ing. Miloslava Hrušková
Doporučení zástupci řídícího výboru – MAP pro ORP Litovel
Zástupce MR na území MAP Tento zástupce po dohodě s Mikroregionem Litovelsko nebude v ŘV MAP ORP LITOVEL
Další zástupci dle návrhu dalších členů ŘV  -

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.