7.4.2021 - Sportovci i hejtmani požadují peníze na cyklostezky
6.4.2021 - Sčítání Hanáků (www.scitanihanaku.cz)
1.4.2021 - Veselé Velikonoce přeje MAS Moravská cesta!
23. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“
Váš výrobek si zaslouží značku „HANÁ regionální produkt®“

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Řídící výbor je především platformou:

  • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení),
  • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci
    a evaluaci MAP,
  • která zprostředkovává přenos informací v území,
  • která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Složení řídícího výboru – MAP pro ORP Litovel

Povinní zástupci řídícího výboru – MAP pro ORP Litovel
Zástupce realizátora MAP Julie Zendulková
Zástupce kraje Mgr. Marcela Opletalová - Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel
Zástupce zřizovatelů škol Ing. Vlastimil Habermann - Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Litovel
Marek Ošťádal - Starosta obce Náklo
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin Mgr. Eva Hrachovcová - Základní škola Jungmannova Litovel
Mgr. Jiří Peřina - Základní škola a Mateřská škola Náklo
Školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, soukromé a církevní Mgr. Hana Češková - Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli MŠ
Mgr. Jana Nakládalová - Základní škola a mateřská škola Nasobůrky
Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání Mgr. Jana Chmelařová - Dům dětí a mládeže Litovel
Zástupci Základních uměleckých škol Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. - Základní umělecká škola Litovel
Zástupce KAP Bc. David Mišo, DiS.
Zástupce rodičů (doporučení školskými radami nebo NNO sdružující rodiče Mgr. Monika Hojgrová - Základní škola a Mateřská škola Pňovice
Mgr. Iveta Šmídová - Základní škola a Mateřská škola Červenka
Zástupce ITI Bc. Petr Kolář
Zástupce MAS  Ing. Miloslava Hrušková
Doporučení zástupci řídícího výboru – MAP pro ORP Litovel
Zástupce MR na území MAP Tento zástupce po dohodě s Mikroregionem Litovelsko nebude v ŘV MAP ORP LITOVEL
Další zástupci dle návrhu dalších členů ŘV  -

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.