16.6.2022 - TZ MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět!
19.6.2022 - Koncert Karla Kahovce
TZ-Starostka Měrotína je novou předsedkyní MAS Moravská cesta
TZ _ Značka Haná má na seznamu dvě novinky

Řízení projektu

Aktivita č. 1: Řízení projektu je jednou z povinných klíčových aktivit projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II. Jedná se o aktivitu, jejímž cílem je předběžné nastavení postupů řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Realizace aktivity bude probíhat plně v souladu s výzvou Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (02_17_047), jejími přílohami a další dokumentací k výzvě. Realizační tým projektu je složen z týmu administrativního a odborného. Klíčová aktivita č.1 Řízení projektu bude probíhat po celou dobu realizace projektu, tj. od 1.1.2018 do 31.12.2021. Klíčovou aktivitu bude zabezpečovat administrativní tým projektu, který tvoří:

  • Hlavní manažer projektu
  • Projektový manažer – administrátor
  • Finanční manažer projektu
  • Mzdová účetní

Efektivní řízení projektu a s ním související předávání informací bude probíhat zejména na základě sestaveného komunikačního plánu projektu. Nejčastější formou komunikace bude emailová pošta, telefonické konzultace a setkávání/porady. Pravidelně budou probíhat porady realizačního týmu, na kterých budou přítomni hlavní manažer projektu, finanční manažer projektu, projektový manažer-administrátor a manažeři klíčových aktivit 2, 3 a 4, kteří budou informace předávat dále jednotlivým koordinátorům v rámci klíčových podaktivit.

Očekávanými výsledky aktivity jsou:

  • kvalitně řízené a realizované aktivity projektu
  • odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování.

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

  • Průběžné zprávy o realizaci projektu
  • Závěrečná zpráva o realizaci projektu

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.