TZ - Pohádky od nás jsou tady!
Knížka Pohádky od nás, kterou vydala MAS Moravská cesta, je na světě. Ještě „teplou“ z tiskárny ji ve čtvrtek 23. března pokřtili v Muzeu Litovel.
22.4.2023 - HANÁCKÉ GRAVEL - GRAVEL BOHEMIA CUP – STŘEŇ
Střeň
TZ-MAS Moravská cesta zve na křest knížky pohádek
Ilustrovaly ji děti z regionu MAS Moravská cesta.
TZ-Značku HANÁ regionální produkt® má šest nových výrobců a jedna služba

SCLLD 2014-2020

příloha

Dodatek č. 4

Změna programového rámce PRV a finančního plánu
příloha

Evaluační zpráva MAS Moravská cesta

Mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Moravská cesta v programovém období 2014–2020. Hodnotitel provedl evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP.
příloha

Přehled indikátorů SCLLD

Přehled indikátorů po změně, platné k 4. 3. 2019
příloha

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020

Strategie po změně platná k 4. 3. 2019
příloha

Dodatek č. 3

Úprava Programového rámce OPZ - navýšení alokace u všech aktivit
příloha

Dodatek č. 2

Úprava programového rámce IROP: Opatření 1 - Podpora sociálních služeb a 2 - Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek
příloha

Dodatek č. 1 SCLLD

Rozšíření programového rámce OPŽP o nové podporované aktivity
příloha

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020

Demê furt dopředô a necófnem …Schválena ke dni 1.11. 2016.
příloha

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Veřejná projednání - zápisy a prezenční listiny, Prezenční listiny z konaných jednání v roce 2015
příloha

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Moravská cesta 2014 +

podpora POV OL
© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.