20. VÝZVA k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“
Jste-li výrobce, producent, zemědělec nebo řemeslník z Hané a jste hrdý na místo, kde žijete a pracujete, můžete pro svůj výrobek nebo produkt získat značku „HANÁ regionální produkt®“.
5.7.2019 - Bezděkovský levandulový festival 2019
Bezděkov - Levandulový statek
4.2.2019 - Zpravodaj SMS ČR SMSKA
Noviny Doma na Hané - Zima 2018

SCLLD 2014-2020

příloha

Přehled indikátorů SCLLD

Přehled indikátorů po změně, platné k 4. 3. 2019
příloha

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020

Strategie po změně platná k 4. 3. 2019
příloha

Dodatek č. 3

Úprava Programového rámce OPZ - navýšení alokace u všech aktivit
příloha

Dodatek č. 2

Úprava programového rámce IROP: Opatření 1 - Podpora sociálních služeb a 2 - Zvýšení bezpečnosti dopravy, oprava a výstavba cyklostezek
příloha

Dodatek č. 1 SCLLD

Rozšíření programového rámce OPŽP o nové podporované aktivity
příloha

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 - 2020

Demê furt dopředô a necófnem …Schválena ke dni 1.11. 2016.
příloha

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Veřejná projednání - zápisy a prezenční listiny, Prezenční listiny z konaných jednání v roce 2015
příloha

Integrovaná strategie rozvoje území MAS Moravská cesta 2014 +

podpora POV OL
© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.