Noviny Doma na Hané
Noviny pro milovníky Hané, její přírody a lidí... Zima 2017
9.1.2018 - Pozvánka na seminář k 2. výzvě PRV MAS Moravská cesta
Náklo 12 (zasedací místnost MAS Moravská cesta)
14.12.2017 - Newsletter MAS Moravská cesta - říjen - prosinec 2017
Zpravodaj Moravskou cestou - Zima 2017

Kdo jsme

Místní akční skupina Moravská cesta z.s. je subjektem, který vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Formálně se občanské sdružení ustavilo v polovině roku 2006.

Území, na kterém působí místní akční skupina, je rozmanité. Část území je tvořeno romantickou scenérií Bouzovské vrchoviny, které vévodí známý hrad Bouzov. Zbývající část území tvoří tradiční zemědělská oblast Haná a unikátní území lužních lesů v CHKO Litovelské Pomoraví.

Díky této rozmanitosti je toto území turisticky zajímavé. Nacházejí se zde historické památky, především hrad Bouzov a město Litovel (Hanácké Benátky), přírodní zajímavosti - Mladečské a Javoříčské jeskyně, arboretum v Bílé Lhotě, CHKO Litovelské Pomoraví, ale také muzea, která připomínají život v tomto regionu (Muzeum Litovelska, Národopisné muzeum Cholina, Hanácký skanzen v Příkazích).

Návštěvníci tohoto regionu se mohou sportovně vyžít při pěší kanoistice, hippoturistice, turistice nebo cykloturistice, mohou v létě využít k osvěžení přírodních koupališť (Náklo) a dalších atrakcí. Občané tohoto regionu si uvědomují nutnost soužití s přírodou a proto se zabývají environmentálním vzděláváním a osvětou (Sluňákov, PermaLot aj.).

Region je zemědělsky aktivní a proto se zde nachází i několik potravinářských provozů (Litovelský pivovar, Adriana – výroba těstovin, Orrero – výroba sýrů aj.). Díky úrodné půdě bylo zachováno několik větších zemědělských družstev. Na druhou stranu se v regionu rozvíjí i drobné ekologické zemědělství.

 Řada obcí má aktivně činné organizace (především jsou to sbory dobrovolných hasičů, sportovní organizace, kluby důchodců nebo zájmové organizace chovatelů a zahrádkářů apod.). Na území místní akční skupiny se každoročně koná řada kulturních, společenských a sportovních akcí, např. „Balony na Bouzově“, „Bobr Cup“, kanoistické závody v obci Příkazy–Hynkov apod.

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.