16.6.2022 - TZ MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět!
19.6.2022 - Koncert Karla Kahovce
TZ-Starostka Měrotína je novou předsedkyní MAS Moravská cesta
TZ _ Značka Haná má na seznamu dvě novinky

MAS Moravská cesta - Zlepšení řídících a administrativních schopností II

Název projektu: MAS Moravská cesta - Zlepšení řídících a administrativních schopností II

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009773

Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2023

V rámci projektu budou realizovány činnosti MAS Moravská cesta vedoucí k naplňování strategie CLLD "Deme furt dopředô a necófnem" .

Klíčové aktivity projektu:

  • provozní činnosti,
  • animace strategie CLLD,
  • animace škol a školských zařízení v OP VVV

Cílem projektu je realizace strategie CLLD MAS Moravská cesta "Deme furt dopředo a necófnem". Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území MAS Moravská cesta a zlepšení životního prostředí. V neposlední řadě rozvoj a modernizace v oblasti zemědělských a nezemědělských činností.

V důsledku realizace projektu se očekává zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, které se odrazí v realizaci strategie CLLD a v konečném důsledku dojde ke zlepšení podmínek života na venkově. Předpokládá se udržitelný rozvoj regionu v souvislosti s péčí o životní prostředí, posílení podnikatelských aktivit a přispění k rozvoji školství v oblasti zkvalitnění výuky a řešení nastíněných problémových oblastí. Realizací projektu dojde i k prohloubení stávající a navázání nové spolupráce s cílem vzájemného sdílení zkušeností a předávání informací. Popsané změny povedou k zatraktivnění venkovského regionu v souvislosti s rozvojem společenského života a vzdělanosti a zvýšení kvality života na venkově.

Projekt MAS Moravská cesta - Zlepšení řídících a administrativních schopností II je spolufinancován Evropskou unií.

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.