Strategie / SCLLD 2014-2020 / OPZ / II. Výzva podpora soc. služeb, aktivit soc. začl. a komunitních center