Strategie / SCLLD 2021-2027 / IROP / 3. výzva MAS Moravská cesta – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ