Projekty MAS / MAP III / Informace o projektu

Informace o projektu

Informace o projektu MAP vzdělávání III na území MAS Moravská cesta

Název projektu: MAP vzdělávání III na území MAS Moravská cesta

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019950

Projekt „MAP vzdělávání III na území MAS Moravská cesta“ je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu:

Projekt navazuje na priority a cíle projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II a bude probíhat na stejném území. Je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a podporu spolupráce všech aktérů. Realizace projektu MAP vede k prohlubování a rozvoji udržitelného systému komunikace a spolupráce všech aktérů spolupráce. Projekt bude pokračovat v již započatých aktivitách tak, aby nedošlo k přerušení již navázaných partnerství spolupráce a mohlo tak pokračovat společné strategické plánování. Realizuje se na území obcí ORP Litovel – Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, Haňovice, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Střeň, Slavětín, Pňovice, Vilémov a na území obcí ORP Olomouc – Horka nad Moravou, Štěpánov, Příkazy, Křelov-Břuchotín, Liboš a Skrbeň.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol, rodičů, široké veřejnosti, dětí a žáků. Konkrétním naplňováním tohoto cíle je společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.  Projekt navazuje na Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II a jeho priority a cíle. Představuje tak posun k velmi potřebným zjištěním, které aktivity pomohly školám v území ke zlepšení dříve definovaných problémů a potřeb v rozvoji potenciálu a vzájemné spolupráci. Projekt bude prostřednictvím svých podaktivit zaměřen také na zlepšení komunikace mezi jednotlivými aktéry. Vzhledem k pandemii Covid 19 v letech 2020-2021 na našem území, došlo k mnoha omezením, která měla dopad nejen na děti a žáky, ale i na celkovou komunikaci všech. Dostupnost informací je proto v tuto chvíli zásadní a znovu navázání vztahů stěžejní. V neposlední řadě je cílem projektu také zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání na všech stupních škol vzhledem k možné navazující distanční výuce s orientací také na kvalitní inkluzivní vzdělávání a přístup ke kvalitní výuce všem.

Výstup projektu:

MAP – strategický dokument

Realizátor: MAS Moravská cesta, z.s.

Realizace: 1. 1. 2022 - 31. 11. 2023

Klíčové aktivity:

1 – Řízení projektu

2 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III