Projekty MAS / MAP III / Kdo tvoří MAP / Řídící výbor MAP