Strategie / SCLLD 2021-2027 / OPZ+ / Projekt OPZ+

Projekt OPZ+

Projekt
Podpora komunitního života a služeb na území MAS Moravská cest

je spolufinancován Evropskou unií

Obecným Cílem projektu je šťastná a soběstačná rodina/osoba, která může žít na venkově a využívat všech dostupných služeb a poradenství, které obec nabízí. Je zcela začleněna do společnosti, ve které dochází k rozvoji a utužení komunitních vztahů.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Více projektů podpořených Evropskou unií na www.mapaprojetu.cz