Strategie / SCLLD 2021-2027 / OPZ+ / Příprava OPZ+

Příprava OPZ+

MAS Moravská cesta nyní pro své území připravuje Akční plán pro OPZ+, který bude přílohou již schválené Strategie - Necóflê smê, poďmê eště dál...V rámci Akčního plánu musí být jasně vyjádřeno, jaké aktivity se budou v tomto období podporovat i včetně finančních alokací. V OPZ+ je kladen důraz na spolupráci v komunitě a podporu venkovského území.

Podmínky zapojení do projektu:

Partner s finančním příspěvkem

  • pouze subjekt s prokazatelnou dobou trvání své existence minimálně 3 roky (nejpozději ke dni 30.6.2022)
  • subjekt musí mít sídlo na území MAS Moravská cesta nebo prokazatelně na území MAS Moravská cesta působí a je aktivní

Partner bez finančního příspěvku

  • pokud se chcete zapojit do aktivity Komunitní venkovské tábory, pak požadujeme celoroční práci s dětmi na území MAS Moravská cesta

Pokud jste spolek, škola nebo jiná organizace působící na území MAS Moravská cesta a chcete se do přípravy nebo realizace aktivit v rámci OPZ+ zapojit a splňujete výše uvedená kritéria, neváhejte se na nás obrátit.

Informační dotazníky zasílejte do 31.5.2022

Ing. Aneta Műllerová
Tel: 608 082 619
E-mail: aneta.mullerova@moravska-cesta.cz

příloha

Přehled podporovaných aktivit v rámci OPZ+

příloha

Informační dotazník k zapojení do projektu OPZ+

příloha

Setkání zástupců obcí 25.11.2021

Pozvánka a zápis ze setkání pro zástupce obcí k přípravě Akčního plánu programového rámce OPZ+
příloha

Setkání klíčových aktérů 3.2.2022

Pozvánka a zápis ze setkání klíčových aktérů v území MAS k přípravě Akčního plánu programového rámce OPZ+
příloha

Setkání klíčových aktérů 11.2.2022

Pozvánka a zápis ze setkání klíčových aktérů v území MAS k přípravě Akčního plánu programového rámce OPZ+
příloha

Setkání klíčových aktérů v území MAS 24.3.2022

Pozvánka a zápis ze setkání klíčových aktérů v území MAS k přípravě Akčního plánu programového rámce OPZ+