Strategie / SCLLD 2014-2020 / IROP / 3. Výzva - Podpora sociálních služeb