Strategie / SCLLD 2014-2020 / OPZ / I. Výzva – podpora soc.služeb, aktivit soc. začl. a komunitních center