Strategie / SCLLD 2014-2020 / OPŽP / I. Výzva – Výsadba dřevin na nelesní půdě